Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Khờ quá

Buổi hẹn đầu tiên. Ngồi bên nhau chẳng biết nói gì.


 


Bao nhiêu ý tứ trong đầu bỗng bay đi đâu mất. Thu hết can đảm, tôi nắm lấy tay nàng , nàng rụt tay lại và đứng dậy đi.

Tôi thơ thẩn nhìn theo nàng rồi ngồi phịch xuống. Hôm đưa nàng về quê, tôi đánh liều hỏi:

Sao bữa đó . . .

Nàng mỉm cười

Ai biểu hổng . . .khờ quá! . . .