Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Khi ba mẹ run tay . .

Bàn ăn trải khăn trắng


 


Mẹ gắp cho cu King cái đùi gà. Ông nội không còn răng chỉ muốn ăn canh nhưng canh để xa ông.

- Để cháu chan cho !

- Cu King đứng dậy chan canh cho ông làm đổ canh ra bàn. Mẹ mắng:

- Cứ đành hanh !

Ông với tay chân. Lóng ngóng, run run. Canh lại đổ ra ngoài . . .

Mẹ nhăn mặt, ba xoa bụng còn cu Kinh nhìn hai người:

- Khi ba mẹ run tay như ông, con sẽ chan canh cho ba mẹ. Bữa ăn tiếp tục nhưng chỉ còn tiếng nhai!