Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Hương bưởi

Ngoại mất. 


Lo hâu sự xong, mẹ ngồi tóc rối khóc thương ngoại, vun lại gốc bưởi trước sân ngả rạp vì mấy ngày tang.

Giỗ đầu ngoại, tôi theo mẹ về ngôi nhà mái ngói âm dương cũ kĩ. Mộ ngoại phủ kín cỏ xanh giữa bông bưởi trắng ngần.

Đêm trăng, bên thềm mẹ gói bánh cúng ngoại, kể chuyện ngày con gái vẫn hái bông bưởi gội thơm tóc dài óng mươt.

Cay mắt tôi nhớ, sinh thời ngoại cứ bền lòng không chịu theo mẹ về bên chợ.

Hương bưởi đã giữ ngoại mãi với đất quê.