Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Hoa nhặt

Chiều áp Tết.


 


Chợ hoa vơi dần. Gió lạnh. Thằng Tí mong manh áo, nhưng đôi mắt sáng rực. Nó cứ nhìn. Hình như nó biết chẳng ai cấm nhìn.

Mẹ nó quét rác nuôi nó. Nhờ học lớp tình thương nên nó biết thèm hoa. Dù đói . . .

Tan chợ. Cái im ắng làm lão Tư say thức dậy. Lão ném tung những giỏ rác. Bó hoa sót trong giỏ rơi xuống nước đen . . . gãy nát. Tí nhặt được, mừng húm!

Quét chợ về, chị hai sững sờ nhìn bình hoa đỏ tươi trong căn lều trống hoác . . .