Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Gió quê nội

Bà nội lên thành phố thăm cháu.


 


Tay xách nách mang những nào là cây với trái quê nhà. Bọn trẻ ùa đến túi tít vây quanh bà “ "Cái gì đây nội?”. “À, cái quạt, làm bằng mo cau đó”. Mẹ phì cười “Ở đây có quạt điện, cả máy điều hoà, me mang cái đó làm gì cho vướng?”.

Đêm hè trời oi.Thành phố bỗng nhiên mất điện. Ba cau có, còn mẹ lầm bầm đi thắp nến. Bà khẽ gọi “Các cháu lại đây với nội”. Lấy chiếc quạt mo ra, vừa quạt bà vừa nói: “Gió quê nội đó, mát không các cháu?”.