Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Em tôi

Lúc tôi còn nhỏ, người ta nói có quạ kêu thì một người trong làng phải chết.


 


    Mỗi khi nghe tiếng kêu rùng rợn ấy, tôi ôm em tôi vào lòng…

   Ngày tôi vào Nam nó đã ra mã con gái. Tôi hứa khi nào hoà bình sẽ tổ chức lễ cưới thật lớn.Trở về tôi liệt nửa người. Nó chăm tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Nhiều người ngỏ lời rồi lặng đi. Nó cười nhưng làm sao dấu được nỗi buồn…

   Mấy hôm trở trời. Tôi mê man, chỉ mong con quạ kêu bay về cho tôi nghe, rồi gọi chim phượng hoàng bay vào nhà cho lỗng lẫy.