Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Đòn của bố

Nắng trưa hè rát bỏng kèm theo đợt gió nóng.


 


Thằng con từ ngoài ngõ vào mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm đầy bùn, tay rơ cao xâu cá vài con đòng đong, cân cấn. Giận quá, phết cho thằng con mấy roi. Đêm nằm, xoa mấy vệt lằn ở mông con, lòng xót xa, nghĩ lại ngày xưa: mẹ mất sớm, bố ở vậy nuôi con, sau mỗi lần bị đòn vì nghịch ngợm, đều thấy bố quay đầu đi, tay dụi mẳt. Ứoc gì chở lại ngày xưa bé để được ăn đòn của bố. Bố ơi!.