Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nó ra trường vào cơ quan dì làm việc.


 Lúc bé được  mẹ chiều, lớn lên đi học, việc nhà mẹ làm hết. Lên với dì, nó phải làm mọi việc. Đồng nghiệp thấy nó làm suốt ngày mà nể. Thế mà sáng nào vào cơ quan dì cũng nhìn hết chỗ lọ đến chỗ kia, lại còn bày việc bắt nó làm.

Ngày dì chuyển công tác, nó cũng xin về quê học đại học. Tạm biệt dì nó buồn nhưng thầm cảm ơn dì đã dậy nó vững vàng hơn trên đường đời.