Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Đàn ông

Tôi và anh đều có máu văn chương


 


Anh bảo tôi viết bài dự thi kể chuyện mối tình đầu của mình đi. Tôi hỏi ảnh:

- Viết thật hay hư cấu?

Viết thật thì chỉ hay với mình thôi, phải thêm một xíu ngọt ngào thơ mộng nữa chứ . .

Ngày hôm sau tôi đưa anh bản nháp. Anh đọc xong . . . lặng yên, không bình phẩm gì như mọi lần. Anh ghen.