Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Con hư

Cáy ba tuổi rưỡi, nó và chồng cho con về quê với bố mẹ một tuần.


 


Tối hôm ấy nó ngủ một giấc ngon lành mà từ hè năm ngoái đến hè năm nay nó mới lại được hưởng cảm giác ấy. Sáng đến cơ quan nó gọi điện về quê, cô giúp việc bảo bé quấy ông bà suốt đêm cứ đòi về với bố mẹ. Dù vậy nhưng cứ mỗi độ gần hè ông bà lại gọi điện bảo cho cháu về chơi.

Cả năm Cáy về với ông bà chỉ hơn 10 ngày nên ông bà chiều lắm. Đòi gì ông bà cũng cho. Hai vợ chồng về đón con. Ra đến nơi, mệt vì say xe, con xa mẹ một tuần khóc bán mẹ đòi bế. Giận quá nó mắng, về nhà ông bà chiều chỉ sinh hư thôi, sang năm không về quê nữa. Thấy chồng chẳng nó gì, mật buồn quay đi. Nó thấy ân hận quá.