Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Cô tôi

Làm ăn phá sản, ba tôi bỏ nhà đi, mẹ theo người khác.


 


Cô đến đón tôi về. Cô là em gái ba tôi. Cô nghèo, không chồng, không con. Cô quý tôi như con mình.

Ban ngày tôi được đi học, đêm cô đi quét rác. Thương cô lắm, cô ơi!

Đêm. Mèo bắt chuột làm rớt va li trên tủ, đồ đạc rơi tung toé, có những bài thơ, cả chuyện ngắn. Ngỡ của cô, tôi gởi đăng báo.

Báo đăng, yêu cầu gặp tác giả. Tôi đến nhận nhuận bút, về báo tin mừng cho cô. Cô sừng sỡ. Khóc, nói: đó là kỉ vật người bạn thân cô, đã hi sinh.