Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chuyện nhỏ

Chị tôi theo chồng định cư ở nước ngoài .


 


Vừa về thăm nhà dắt ngay thằng con trai. Lúc đi cháu còn bế trên tay, nay đã ba tuổi. Cháu rất ngoan, lễ phép, cả nhà cuời vui theo từng câu hỏi của cháu.

 Hôm nay, hai cậu cháu đứng trước cửa ngắm ông đi qua bà đi lại, tôi cho cháu quả ô mai mơ làmón cháu rất thích. Nhấp nháp xong, cháu cầm cái hột bé tí hỏi tôi: “Vất đi đâu hở cậu?”.

 Tôi vô tư chỉ ra đường. Cháu ngần ngừ giây lát rồi hỏi lại tôi: “Thế nhà cậu không có giỏ rác hở cậu?”.

Tôi nhìn ra đường. Bao nhiêu là rác đang "cuốn theo chiều gió". Trong tay cháu chỉ có cái hột ô mai bé tí. Ôi cháu tôi...