Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chuyện cũ

Ngày 20 – 11, tôi gặp lại một học trò cũ, em kể:

-Hồi học với cô, mẹ em bị bệnh nan y, em phải lo cho sáu em nhỏ, đêm đi học, ngày đi làm, chiều nào cũng “ chạy” đến trường, có nhiều hôm phải mặc quần áo còn ướt, lạnh mà vẫn mong gió nhiều, muộn mà vẫn muốn đường dài, để đên lớp áo kịp khô . . .

 Nhớ những lúc bị nêu tên trước lớp vì “quá lười” , em chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống bàn . . . Lòng tôi tràn đầy hối hận. Tôi muốn hỏi: - “Sao ngày xưa em không nói?”. Nhưng tôi chợt nhớ: Ngày xưa tôi chưa bao giờ hỏi . . .