Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chim hót . . . nghe buồn

Nhà bên canh nuôi con khướu hay hót.


 


Buổi sáng, tiếng hót lảnh lót của nó đánh thức cả xóm dậy.

Thằng cu con ngó sang dịch:

_ Ngộ Không ! Ngộ Không !

Mà nó nhìn con chim xơ xác, cô đơn trong lồng, thở dài:

Khổ chưa ! Khổ chưa !

Bà Tư bán xôi trước cổng lại nghe:

- Chi khổ ! Chi khổ . .. Không đầu tắt mặt tối mà có ăn như mày tao cũng hót !<!--[endif]-->

Con chim vẫn ra rả hót. Nó muốn nói gì trong chuỗi âm thành trong ngần khắc khoải kia?

Có điều . . cứ nghe nó hót tôi buồn!