Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chiếc tã cũ

Mẹ nghèo chỉ có thằng út là con trai


 


Thằng út lớn thi đậu làm quan trên tỉnh. Sợ mẹ nghèo ăn nói bỗ bã nên để mẹ lại quê. Mẹ nhớ buồn ra cửa ngóng con tay cầm chiếc tã cũ rách mèm. Thàng út thua lỗ đi tù. Mẹ đi thăm tay cầm chiếc tã cũ rách lau nước mắt.

Ngày thằng út ra tù -  mẹ đã lẫn, tay luôn cầm chiếc tã cũ âu yếm: út của mẹ ngoan nào!