Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chia tay

Một năm trước hai đứa nói chia tay.


 


 Miệng thì nói thế mà nhất cử nhất động gì của nhau cũng biết. Có khi điện thoại reo lên: “ Al ô em ơi! Anh xỉn quá!”. Hay như chuyện bất ngờ: “Anh ơi! Xe em mất tiêu rồi!”.

Rồi một ngày điện thoại cũng reo lên: “Em ơi !Anh có người khác rồi. Cô ấy tội nghiệp lắm!”. Em như người bước hụt chân. Như mất đi một phần cơ thể. Sáu năm trời bên nhau, vui buồn lẫn lộn. Sáu năm có anh. Những tháng ngày tới em biết gọi ai?