Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chi ơi

Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mịt mới về.


 


   Chị phải chăm sóc em thay mẹ .Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều,trời bất chợt đổ mưa. Chị mượn được cái áo mưa nhường em mặc.

    Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột,ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.

   Chiều nay. trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố. Có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? Chị ơi!