Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chèng ơi

Cháu học ở thành phố, lần về thăm quê đem cả cô người yêu cùng về.


 


Ngoại mừng ra mặt, lo lắng từ chỗ ngủ, bữa ăn sao cho cháu thật vui lòng .

Ở quê, câu chữ khó diễn đạt, một tiếng ngoại cũng chèng ơi …Đứa cháu tỏ vẻ không bằng lòng, kéo ngoai ra hè bảo ngoại đừng gọi câu ấy nữa, nghe quê lắm. Ngoại cười hiu hắt. Và từ đó ngoại ít nói hơn. Nhớ thủa nhỏ mỗi khi cháu ngã té đau, biếng ăn một chút, ngoại kêu lên hai tiếng "chèng ơi". Kêu riết thành quen.