Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Cháu nội tội ngoại

Chị tôi sinh.


 


"Nhóc tì” khóc suất đêm. Tôi rất “dị ứng” tiếng trẻ. Ngoại ẵm thâu đêm. Chị ngủ như chết. Thương ẹm, lại mất giấc, tôi bẳn tính: “Cháu nội tội ngoại”. Chị rớt nước mắt.

Tôi có vợ và sinh con. Vợ bị khâu nhiều mũi, mất sữa hẳn. Thiếu sữa mẹ, “cục cưng” quấy hết cỡ. Nội ốm, nằm viện lâu dài. Bế một chóc, tôi gắt ầm ĩ. Bà ngoại sang, bồng thâu đêm suất sáng. Vợ tôi ngủ li bì. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, ân hận.