Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Chậu mai mới

Trên mười năm chăm sóc, cây mai mọi đã nên dáng rồng bay, sai nụ.


 


“Quà cuối năm này nên dành cho ai nhỉ:” . .. Giám đốc? Trưởng phòng? . . .”Trọn một ngày phân vân, Phong quyết định: thôi thì trưởng phòng. Sếp gần vẫn hơn sếp xa  .. . ”

Một tuần sau, giám đốc gọi Phong đến nhà riêng:

- Nghe cậu sành chơi bonsai, hãy giúp tôi sắp xếp lại sân kiểng này. Số kiểng dạt ra kia tôi biếu cậu.

Bắt gặp chậu mai mọi thân quen nằm trong đám kiểng bị loại, Phong vừa mừng vừa tủi.