Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Cây cau già

Cây cao trong vườn bằng tuổi mẹ tôi, khẳng khiu đến tội

 Những dây trầu quấn quanh thân giữ lại, nếu không, chắc nó ngã lâu rồi.

 Nội kể, hồi đó cau rẻ rề, bỏ thì uổng, nên nội ăn trầu sớm lắm, rồi nghiện vị ngọn trát quả cau nhà . . .Khách xem vườn để mua. Nội chỉ tiếc cây cau. Mẹ bảo: “ngoài chợ thiếu gì”.

 Nhớ hồi tôi còn nhỏ, có lần thiếu vở học, nôị bán mấy buồng cau và nhịn gần hai tháng. Còn lần này, chắc nội bỏ ăn trầu luôn.