Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Canh chua điên điển

Mùa nước nổi cũng vào mùa bông điên điển


 


  Chiều mẹ bảo ăn canh chua điên điển là chị cùng tôi bơi xuồng ra đồng hái bông. Vui lắm. Chị lấy chồng xa, phần tôi thi thoảng về thăm mẹ,  mùa nước nổi cũng được nấu canh chua điên điển, nhưng bông mua ở chợ. Nồi canh bây giờ không phảy mẹ nấu không ngon nhưng ăn thấy thiếu thiếu …

  Thiếu sự đầm ấm của những lần cùng chị bơi xuồng đi hái bông về để mẹ nấu canh chua cả nhà ăn cùng.