Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Cái bóng

Ông luôn phàn nàn về cuộc sống hôn nhân sắp đặt sẵn mà gia đình dành cho mình.


 


   Ông chê bà ít học, chẳng tương xứng với lịch lãm của ông. Mọi vệc ông thường tự quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cáy bóng lặng lẽ trong cuộc sống chung cũng có nhiều thăng trầm.

  Một ngày bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bão bệnh. Ông ra ngẩn vào ngơ như thể đang kiếm tìm . . Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những  khoảng trống. Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên một gia đình nếu thiếu đi sự hi sinh, chịu đụng âm thầm của bà.