Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ca dao thương mẹ

Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào tuổi bốn mươi.


 


Mẹ ở vậy nuôi con.

Con lêu lổng chơi bời, mẹ khóc.

Con ngoan học giỏi… Mẹ cũng khóc khi đốt nhang cho ba.

Hồi đó,con đâu hiểu sao ít thấy mẹ cười.

Lớn lên nghe câu hát: " ... Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…" con lại khóc vì thương mẹ.