Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Bố ơi

Bố đau lưng, nằm lo ngay ngáy, còn hơn chục bao cà phê ai xay, ai phơi. 


Nhà neo người, hai con đi học, mẹ lương còm, bố tần tảo làm thêm. Trồng cà phê, mưa lầy nắng cháy. Gần sáu mươi, bố chẳng quản thân gầy. Áo rách lưng, mót từng hột cà phê, bố muốn cho con có thêm cái quần cái áo. Rẫy rỗi việc, bố lại ao cá vườn rau. Bảo đừng cố sức, bố chỉ cười: “Làm cho vui, con à!”.

Trưa nay, cơn mưa dông bất chợt, con quặn lòng, bố lại gượng cơn đau. . .