Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Bếp quê

Thưở ở quê , đi học về thấy khói đùn trên từng nóc nhà xóm nhỏ


 


Mẹ ngồi thổi lửa, đưa tay vần hũ dưa chua vào góc bếp, khói bay làm cay đôi mắt. Hỏi mẹ, mẹ nói để dành mưa dông chớp bể.

Cha gánh rạ ngoài đồng về chất thành cây. Hỏi cha, cha bảo: Để dành nhóm lửa mùa đông cho ấm

Mẹ qua đời, cha không còn, tôi lấy vợ, lên phố.

Mỗi khi mùa mưa dông về, tôi vẫn còn nghe cay mùi khói bếp rơm đồng.