Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Bão

Sống ở miền đất biển, công việc của anh cũng gắn liền với tàu, biển, khơi xa . . .


 


Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày rồi lại ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Đài, ti vi báo bão, đêm chị ngủ chẳng yên, chị sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời mình . . .

Cuộc sống có khá hơn, anh không đi biển nữa mà chỉ kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo là công việc làm ăn, Nghe đâu. . .

Không phải bão, nhưng anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.