Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Bánh kem cháy

Sinh nhật bạn, không được mời, em buồn xo.


 


Hôm sau tan học về, manh áo cũ sờn của em rách toạc, mặt rướm máu. Chị hỏi, em oà khóc nói bạn bè chọc em nghèo không có quà, không được ăn bánh kem. Xã nghèo mấy ai được ăn bánh kem.

Chị nghỉ học lên thị trấn. Sinh nhật em, chị mang về một cá bánh nhỏ xíu có một bông hồng. “Của chị làm đấy, chị học làm bánh kem”. Em ăn ngon lành. Mắt chị ngấn lệ. Cái bánh cháy chủ bỏ, chị đã lén bắt bông hồng tặng em.