Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Bàn tay mẹ

Một tai nạn làm hỏng đôi mắt mẹ.


Hàng ngày mẹ ôm con sờ nắn. Những lúc ấy con thấy mẹ cười.

Ba bỏ mẹ lấy người khác . Con nhớ mẹ, chạy về thăm mẹ. Mẹ ôm lấy và tay mẹ lại sờ nắn khắp người con. Mẹ khóc:  “sao con gầy quá . . .!?” Con nén khóc: “Mẹ ơi, vì da thịt con nhớ hơi bàn tay mẹ  . . .!”.