Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ba

Lớp 12.


 


   Tôi không có thời gian để về nhà xin tìên ba như hai năm trước. Vì thế ba phải đích thân hàng tuần đem tiền đến cho tôi:từ nhà tới nơi tôi trọ cách 15km. Nhà nghèo không có xe máy ba khải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba.

   Tôi chuẩn bị mua hồ sơ đăng ký thi đại học, không có thời gian về tôi lại nhắn ba. Lần này sau khi đưa 100 ngàn cho tôi.. ba hỏi: “Còn dư đựoc đồng nào không con?” tôi đáp “Dạ dư 4 ngàn ba ạ”. “cho ba hai ngàn để lỡ xe hư như lần trước thì có mà sửa”. Ba đi rồi, tôi nhìn theo, nước mắt rưng rưng,