Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ngày còn là nhân viên bình thường, dẫu xa nhưng bố vẫn thường xuyên về quê thăm bà.


 


 Ít nhất mỗi tháng một lần. Nay nghe bố đã được làm lãnh đạo một công ty, bà vui lắm nhưng suốt cả năm rồi, vẫn chưa thấy bố về với bà. Bà lại buồn, sức khoẻ yếu dần đi.

 Một hôm, nghe có người làng bảo nhìn thấy bố đựơc phỏng vấn trên truyền hình. Kể từ đó, lúc nào bà cũng mở ti vi, và thường xuyên ngồi bên để chăm chú xem. Bà mong được gặp bố.