Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Anh Hai

Căn nhà tranh đổ sập xuống cuốn theo dòng lũ.


 


    Tí một tay ôm Tèo một tay bấu vầo miệng chum chòng chành. Cái chum bé quá. Cánh tay mổi nhừ. "Nếu chết cả hai mẹ buồn biết mấy. Thôi em đi, trời cho sống nhớ  lo tuổi già của mẹ". Nước mắt nước mũi ràn rụa. Tí rướn người bỏ Tèo vào chum. Em còn quà quạng một lúc  đến khi cái chum chỉ còn là một chấm mờ mới chìm sâu vào cơn hung bạo của nước trời.

    Tèo không chết nhưnng em mất trí, ai hỏi gì cũng chỉ nói: "Anh Hai".