Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Anh hai

Ba mẹ mất.


 


Mười lăm năm qua, anh Hai lo cho ba chị em tôi ăn học. Khi tất cả vào Đại học, anh mừng lắm. Chi phí ăn học cũng tăng dần lên. Anh vừa đạp xe đi dạy, vừa bán thêm quầy báo trong nhà xe. Học trò thuơng anh mua báo nhiều, anh vui lắm. Anh lo lắng tất cả trong nhà, không thiếu thứ gì . . .

Đột ngột anh bị tai biến, có lẽ vì đạp xe trong sương sớm đi lấy báo. Anh nằm bất động. Ngày thứ mười, anh nói được câu đầu tiên: “Mua mấy tờ báo mới, đọc anh nghe . . .”.