Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Phong hỏa hí chư hầu

Khi tuổi về già, Chu Tuyên Vương bắt đầu đắm chìm trong tửu sắc, không chăm lo tới công việc triều chính, giết hại người vô tội, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các chư hầu, nên cuối cùng bị thù địch bắn chết.

Sau khi Chu Tuyên Vương chết, con trai là Cung Niết lên nối ngôi (Tức U Vương). U Vương lại càng là một tên hôn quân vô đạo, suốt ngày đắm mình trong tửu sắc, thường mấy tháng trời không trông coi việc triều chính. Đại thần Bao Tượng thấy Thiên Tử u mê hoang đường như vậy, đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng U Vương chẳng những không chịu nghe theo, ngược lại còn bắt Bao Tượng giam vào nhà lao đến ba năm trời, bị dày vò vô cùng khổ nhục. Nhằm cứu Bao Tượng ra khỏi nhà lao, người nhà ông đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, sau nghe nói U Vương đang cho người đi các nơi tìm kiếm mỹ nữ, họ liền về nông thôn tìm mua một cô gái nhan sắc, biết múa lại biết hát, sau đó trang điểm và ăn mặc rất sang trọng, đặt tên là Bao Tự, đem dâng cho U Vương để chuộc tội cho Bao Tượng.

U Vương thấy Bao Tự đẹp như tiên thì tâm hồn mê mẩn, bèn lập tức ra lệnh thả Bao Tượng ra. Nhà vua bội phần say mê và chiều chuộng Bao tự, nàng muốn gì được nấy, muốn sao được vậy, nhưng vì nàng là gái thôn dã, sau khi vào cung chỉ nhớ quê hương và người thân, nên suốt ngày âm thầm chẳng cười nói gì. Nhằm khiến Bao Tự vui lòng, U Vương đã tặng cho nàng rất nhiều ngọc ngà châu báu, tìm đủ mọi cách và bày ra nhiều trò vui, duy chỉ thiếu có mỗi việc là hái trăng trên trời xuống cho nàng mà thôi. Dù vậy Bao Tự vẫn chẳng hé nở nụ cười, U Vương chẳng còn cách nào khác, bèn ra cáo thị cho bàn dân thiên hạ, là nếu ai có cách nào khiến vương phi cười thì sẽ thưởng cho ngàn lạng vàng.

Thời bấy giờ, nhằm phòng bị quân Khuyển Nhung phương tây xâm lấn, triều nhà Chu đã xây hơn 20 phong hỏa đài ở vùng núi Ly Sơn, để đề phòng một khi bị quân Khuyển Nhung tấn công thì đốt lửa làm hiệu, để các nước chư hầu ở xung quanh thấy lửa hiệu thì đem quân đến cứu ứng.

Bấy giờ, có một tên nịnh thần tên là Quắc Thạch Phụ, nghĩ ra một trò chơi ma mãnh, hắn đến nói với U Vương rằng: "Nay thiên hạ đang thái bình, phong hỏa đài đã lâu không sử dụng, nay thần muốn mời đại vương và nương nương cùng lên Ly Sơn chơi mấy ngày, đến đêm ta cho đốt lửa hiệu lên, để các chư hầu đều kéo quân đến, bấy giờ nhìn thấy nhiều người bị mắc lừa, thì nương nương tất cười cho mà xem". U Vương nghe xong cảm thấy rất thú vị liền cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, người hãy lo mà chuẩn bị đi".

Bấy giờ, U Vương dẫn Bao Tự cùng một số tùy tùng lên phong hỏa đài, rồi ra lệnh cho hơn 20 phong hỏa đài cùng lúc đốt lửa lên, tức thì khói đen bốc cao mù mịt, các chư hầu xung quanh nhìn thấy lửa hiệu, cứ tưởng là nước Khuyển Nhung đến xâm lấn, liền tập hợp binh mã từ các ngả kéo đến. Nhưng khi đến dưới chân núi Ly Sơn, thì chẳng thấy một mống quân Khuyển Nhung nào, mà chỉ nghe tiếng đàn sáo từ trên núi vọng xuống, mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu ra sao, thì U Vương cử người xuống báo rằng: " Đây là đại vương và vương phi đốt lửa để đùa chơi thôi, các chư hầu hãy dẫn quân về đi ". Các chư hầu bấy giờ mới vỡ lẽ, họ hậm hực dẫn quân bản bộ quay trở về. Nguyên Bao Tự cũng chẳng hiểu sự thể ra sao, khi nàng nhìn thấy mấy đạo quân từ các ngả cắm đầu đắm cổ chạy thục mạng kéo đến, vừa đến nơi thì lại hò nhau ào ào rút đi, mới hỏi U Vương là cớ làm sao. Sau khi nghe U Vương kể lại, Bao Tự cảm thấy rất hài hước, liền hé nở nụ cười. U Vương thấy vậy vô cùng mừng rỡ, bèn lập tức thưởng cho Quắc Thạch Phụ một nghìn lạng vàng.

Ít lâu sau, U Vương phế bỏ Thân hoàng hậu và thái tử Nghi Cữu, rồi lập Bao Tự làm hậu, con trai của Bao Tự là Bá Phục được lập làm thái tử. Người cha của Thân hoàng hậu là Thân Hầu thấy vậy vô cùng tức giận, ông biết tình cảnh của mình cũng nguy khốn đến nơi, bèn liên hợp với quân Khuyển Nhung cùng tấn công vào Cảo Kinh.

U Vương được tin liền cử Quắc Thạch Phụ đến Ly Sơn đốt lửa hiệu báo cho các chư hầu. Lửa hiệu đã đốt lên, nhưng các chư hầu đã từng một lần bị U Vương đem ra làm trò đùa, phen này vẫn cứ tưởng là U Vương lại bày trò một lần nữa, nên không ai dẫn quân đến cứu.

Cảo Kinh nhanh chóng bị phá vỡ, U Vương và thái tử Bá Phục bị bắt trên đường chạy trốn rồi bị giết chết. Bao Tự thì bị quân Khuyển Nhung bắt đem đi. Mãi đến lúc này các chư hầu mới hiểu rõ sự thực, họ nhanh chóng liên hợp với Cần Vương kéo quân đến giải cứu. Thủ lĩnh Khuyển Nhung được tin liên quân chư hầu kéo đến, bèn ra lệnh cho quân lính cướp sạch đốt sạch, rồi rút quân ra khỏi Cảo Kinh.

Chư hầu đuổi xong Khuyển Nhung, liền cùng nhau lập thái tử Nghi Cữu lên làm vương (Tức Chu Bình Vương). Bấy giờ, Cảo Kinh đã bị phá hủy nghiêm trọng, lại xét vì nơi đây vẫn thường xuyên bị quân Khuyển Nhung sang quấy nhiễu, nên năm 770 trước công nguyên, Chu Bình Vương đã quyết định rời đô đến Lạc Ấp, rồi lập nên vương triều Đông Chu.