Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Nữ hoàng Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên là một nữ hoàng duy nhất trong lịch sử TQ, bà có tài năng tuyệt đỉnh và minh mẫn hơn người, nhưng bà cũng là một người lòng dạ rất ác nghiệt. Trong thời gian tại vị đã dùng mọi thủ đoạn hết sức cứng rắn để thống trị vương triều của mình.

Võ Tắc Thiên từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất khéo ăn nói và hiểu biết hơn người. Cha bà thấy con gái có tố chất nhân tài, đã dày công vun đắp, khiến bà hiểu biết việc đời và thông thuộc sử sách. Khi Võ Tắc Thiên 13 tuổi đã đọc qua rất nhiều sách, bà là người hiểu rộng nhớ lâu, có cơ sở nhất định về mặt thơ ca từ phú, mà nhất là thư pháp, chữ viết của bà đẹp tuyệt vời.

Năm Trinh Quan thứ 11?Tức năm 637 công nguyên?, Võ Tắc Thiên 14 tuổi vì có nhan sắc được tuyển vào cung phong làm Tài Nhân. Sau khi vào cung, Võ Tắc Thiên giỏi về mọi mặt, thiện giải ý người, thêm vào đó lại có nhan sắc, nên được Đường Thái Tông rất mến mộ và phong làm Mi Nương. Một thời gian sau, Thái Tông lại phát hiện Võ Tắc Thiên rất có học thức, thông hiểu lễ nghi, bèn điều vào ngự thư phòng hầu hạ việc nghiên bút. Sự thay đổi này khiến Võ Tắc Thiên bắt đầu tiếp xúc với công văn hoàng gia, nắm được một số việc lớn trong cung đình, được đọc các pho điển chương quý hiếm, khiến tầm nhìn càng thêm mở rộng và dần dần hiểu biết đường lối chính trị và quyền thuật chốn quan trường.

Năm 649 công nguyên, sau khi Đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên và tất cả các cung phi được đưa vào chùa Cảm Nghiệp ở Tràng An làm ni cô. Lý Trị người con trai thứ 9 của Thái Tông lên nối ngôi, vì trước kia đã từng có gian díu với Võ Tắc Thiên, nên hai năm sau lại điều Võ Tắc Thiên vào cung phong làm Chiêu Nghi, hiệu Thần Phi. Từ đó, Võ Tắc Thiên bắt đầu lao vào cuộc tranh sủng với Vương hoàng hậu và Tiêu Thúc phi.

Tháng 10 năm Vĩnh Huy thứ 6?Tức năm 655 công nguyên?Cao Tông ban chiếu phế bỏ Vương Thị, chính thức lập Võ Tắc Thiên làm Hoàng hậu. Từ đó, mọi quyền hành trong hoàng cung đều lọt vào tay Võ Thị.

Sau khi lên ngôi Hoàng hậu, Võ Tắc Thiên liền lạm dụng thân phận mình tham dự vào chính sự. Trong 5 năm từ năm 655 đến năm 659 công nguyên, Võ Tắc Thiên đã thanh trừ kẻ kình địch trên chính trường, bức chết Thượng thư Chư Toại Lương và Trung thư Trường Tôn Vô Kỵ, bãi miễn chức vụ những ai ủng hộ hai người này.

Năm Hiển Khánh thứ 5?Tức năm 660 công nguyên?Đường Cao Tông mắc bệnh nhức đầu không nhìn rõ được vật gì, phải ủy thác Võ Tắc Thiên giúp xử lý chính sự. Do đó, Võ Tắc Thiên đã từ tư cách tham chính chuyển sang chấp chính, bà tuy nấp sau màn nhưng vẫn giật dây toàn bộ thực quyền trong triều đình. Về sau, Cao Tông cảm thấy hối hận, liền hạ mật lệnh cho Trung thư thị lang Thượng Quan Nghi khởi chiếu phế bỏ Hoàng hậu. Nhưng việc này bị bại lộ, Võ Tắc Thiên ra tay trước đã giết chết Thượng Quan Nghi, ý đồ của Cao Tông không thực hiện được, ngược lại khiến Võ Tắc Thiên càng cảnh giác hơn.

Do Võ Tắc Thiên xử lý chính vụ đâu ra đấy, khiến quần thần đều rất kính phục, tuy Cao Tông rất ghét bà độc đoán, nhưng có rất nhiều việc lớn lại không thể không giao cho Võ Tắc Thiên.

Từ năm Thượng Nguyên thứ nhất?Tức năm 674 công nguyên?Võ Tắc Thiên với danh nghĩa "Thiên Hậu" bắt đầu chấp chính. Trong 16 năm sau đó, Võ Tắc Thiên đã làm rất nhiều việc để chuẩn bị đoạt ngôi Hoàng đế. Về việc kế thừa ngôi vị, Cao Tông vốn muốn đưa con cả là Lý Huyền lên nối ngôi, Võ hậu đã không nghĩ đến tình máu mủ liền đầu độc Lý Huyền chết, lập người con trai thứ là Lý Hiền làm Thái tử. Nhưng về sau Võ Tắc Thiên lại phế Lý Hiền xuống làm thường dân, lập con trai thứ ba là Lý Hiển làm Thái tử. Năm 683 công nguyên, Lý Hiển lên ngôi vua, một năm sau lại bị Võ Tắc Thiên phế bỏ cải phong làm Lư Lăng vương, lập con trai thứ tư là Lý Đán lên ngôi vua.

Năm 690 công nguyên, Võ Tắc Thiên thấy thời cơ đã chín muồi, liền phế Lý Đán xuống làm vương rồi bước lên ngôi báu, đổi nhà Đường thành nhà Chu, tự hiệu "Thánh Thần Hoàng Đế", đổi Đông Đô Lạc Dương thành Thần Đô, bấy giờ Võ Tắc Thiên đã 67 tuổi.