Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Dương Quý Phi thảm tử Mã Nguy Dịch

Dương Quý Phi, tự Ngọc Hoàn, người huyện Vĩnh Tế, châu Đường Phổ?Tức huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Sơn Tây ngày nay??Cha Dương Huyền Viêm từng làm Tư hộ Thục Châu rồi mất sớm. Năm Khai Nguyên thứ 3 , Dương Ngọc Hoàn được tuyển vào phủ hoàng tử Thọ vương Lý Mạo làm Thọ Vương Phi. Đến năm Khai Nguyên thứ 4, Võ Huệ Phi được vua Đường Huyền Tông sủng ái nhất qua đời, mà mấy nghìn cung thiếp ở hậu cung chẳng có người nào vừa ý vua, những kẻ nịnh hót mới mách với vua rằng, nàng dâu của vua là một đấng tuyệt sắc giai nhân.

Tháng 10 năm Khai nguyên thứ 8, khi Đường Huyền Tông đến suối nước nóng Ly Sơn thì tình cờ gặp Dương Ngọc Hoàn, nhà vua tỏ ra rất ái mộ, bèn lệnh cho nàng xuất gia rồi cưới cho Lý Mạo một người vợ khác, sau đó nhà vua mới ngấm ngầm đón Dương Ngọc Hoàn vào cung. Trong cuốn "Cựu Đường Thư" tả rằng: Dương Ngọc Hoàn tư chất phong diễm, giỏi ca múa, thông âm luật, trí tuệ hơn người, trong cung đều gọi là "Nương Tử", mọi lễ nghi đưa đón đều coi như hoàng hậu. Trong "Trường hận ca" có bài thơ rằng: "Thiên sinh lệ chất nan tự khí, Nhất triều tuyển tại quân vương tắc, Hồi đầu nhất tiếu bách mi sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc". Năm Nguyên Bảo thứ 4, Dương Ngọc Hoàn được phong làm Quý phi, bấy giờ nàng mới có 27 tuổi, còn Đường Thái Tông thì đã 61 tuổi.

Mỗi khi Quý Phi đi xe ngựa đều do tên hoạn quan Cao Lực Sĩ điều khiển, trong phòng thêu của Quý Phi có tới 700 thợ thêu, những người đến dâng của báu vật lạ cứ nườm nượp không ngớt. Kinh lược sử Lãnh Nam Trương Cửu Chương và trưởng sử Quảng Lăng Vương Dực vì dâng của báu mà được phong làm quan. Do đó, bá quan đều đua nhau lao vào việc dâng biếu. Dương Quý Phi thích ăn vải Lãnh Nam thì đều có người tìm đủ mọi cách đưa vải tươi đến Tràng An. Đây chính là thời kỳ cuối triều vua Đường Huyền Tông đang nhanh chóng đi đến mục nát. Dương Quý Phi được vua sủng ái thì cả nhà họ Dương cũng mát mày mát mặt, ngoài cha đã chết được truy phong là Thái úy và Tề Quốc Công ra, ba người chị gái của quý phi đều lần lượt được phong là Hàn Quốc phu nhân, Quắc Quốc phu nhân và Tần Quốc phu nhân, có thể tự do ra vào hoàng cung, họ tiêu tiền như nước, chỉ riêng khoản chi son phấn của ba người mỗi năm đã lên tới hàng nghìn quan tiền.

Sau khi được mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Đường Huyền Tông suốt ngày chăm chú vào việc tiêu pha hưởng lạc, toàn quyền chính sự đều phó thác cho Dương Quốc Trung. Tháng 6 năm 756 công nguyên, phiến quân của An Lộc Sơn đánh vào Đồng Quan, vua Đường Huyền Tông bỏ mặc bá quan, dẫn anh em nhà họ Dương trốn khỏi Tràng An, đồng thời sai một tên hoạn quan đi tiền trạm báo cho các nơi chuẩn bị tiếp đón, nhưng nào ngờ tên hoạn quan này đã bỏ trốn, nên đoàn người Đường Huyền Tông đi được nửa ngày, mà dọc đường không có người nào dâng cơm nước cả, một số người địa phương thấy vậy mới đem một ít bánh cao lương dâng lên, nhưng Đường Huyền Tông không sao ăn được, chỉ ngồi nhìn mà ứa nước mắt.

Đoàn người đi được ba ngày thì đến Mã Nguy Dịch, đám vệ binh của vua không có cơm ăn đều đổ lỗi lên đầu tể tướng Dương Quốc Trung, do đó đã xảy ra cuộc binh biến. Đường Huyền Tông không những không bắt tội các tướng sĩ đã giết chết tể tướng, ngược lại còn vỗ về họ. Nhưng các tướng sĩ này vẫn chưa hả dạ, đại tướng Trần Huyền Lễ lớn tiếng nói rằng: "Dương Quốc Trung mưu phản đã bị giết thì Dương Quý Phi cũng phải như vậy". Vua Đường Huyền Tông giật nẩy mình, hồi lâu mới nói rằng: "Quý Phi hàng ngày ở trong cung, làm sao mà biết Dương Quốc Trung làm phản?". Cao Lực Sĩ biết không giết Dương Quý Phi thì không thể làm dịu cơn thịnh nộ của các tướng sĩ, mới khuyên nhà vua nên làm theo, nhà vua đành bảo Cao Lực Sĩ đem Dương Quý Phi ra thắt cổ chết, rồi chôn vào một khe núi ở phía bắc Mã Nguy Dịch, bấy giờ Dương quý Phi mới có 38 tuổi.

Sự kiện này là một đòn giáng mạnh đối với Đường Huyền Tông, sau đó nhà vua quyết định nhường ngôi cho thái tử Lý Hanh cũng đang theo đoàn chạy nạn. Tại đây, hai cha con vua chia tay nhau, Đường Huyền Tông chạy xuống phía nam đến Tứ Xuyên, còn Lý Hanh ngược lên hướng bắc thu tập tàn binh bại tướng, ít lâu sau làm lễ lên ngôi tại Linh Võ, tôn Đường Huyền Tông làm Thái Thượng Hoàng.