Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Xưng tội có "mèo"

Một ông già mới đi Việt Nam về và hồi hộp đi xưng tội:
- Thưa cha, con có "mèo".

Cha giải tội:
- Có mèo đâu có sao con. Cha cũng có mèo mà.

Ông già: ???!!!