Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Xin Mẹ thông cảm

Thánh Phêrô cùng với Mẹ Têrêsa Calcuta đang hướng dẫn đoàn con cái của mẹ, mà phần lớn là người nghèo, làm thủ tục để vào Thiên đàng. Bất ngờ, một mệnh phụ phương phi, ăn mặc sang trọng quý phái xuất hiện ngoài Cổng. Thánh Phêrô và toàn thể các thánh vồn vã chạy ra vây quanh chào đón, bỏ mặc đoàn người cùng đinh ngơ ngác nhìn theo. Thấy thế, Mẹ Têrêsa tỏ vẻ bất bình với một thiên thần đứng bên cạnh :

- Tại sao ở trên Thiên đàng mà vẫn còn cái cảnh trọng giàu khinh nghèo như vậy?

Thiên thần ôn tồn trả lời :

- Xin Mẹ thông cảm và hiểu cho, vì đã lâu lắm rồi Thiên đàng mới được thấy một “con lạc đà”.… chui qua được lỗ kim đấy, thưa Mẹ!!!