Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Xin lễ cưới

Sau khi cha làm lễ cưới xong, chú rể  hỏi:
- Thưa cha, làm lễ cưới bao nhiêu tiền.
Cha trả lời:
- Tiền lễ thì tuỳ ở cô dâu đẹp hay xấu. Đẹp thì $10 đồng, xấu thì $5 đồng.
Chú rể liền móc túi $10 đồng đưa cho cha, cám ơn và bước đi. Cha liền gọi chú rể:
- Khoan đã, con chờ cha một chút đã.
Chú rể ngạc nhiên quay lại chưa kịp hỏi thì cha lại nói tiếp:
- Chờ cha lấy tiền thối lại cho con $5 đồng.
Chú rể há to miệng: ???!!!!