Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Vào cửa sau

Ngay khi vào Thiên đàng, các thánh Tử Đạo Tiên Khởi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy trong Thiên đàng chổ nào cũng mặt người Do thái. Bức xúc quá, các ngài kéo đến hỏi thánh Phêrô :

- Thưa ngài, tại sao các tín đồ Do thái đã tìm đủ cách bắt bớ và hãm hại người Kitô hữu chúng ta, thế mà ngài vẫn cho họ vào Thiên đàng ? Ngài làm ăn kiểu gì lạ vậy ?

            - Trời đất ơi ! Có phải ta đâu. Chính Đức Mẹ cho họ vào đấy !

            - Vì sao Đức Mẹ lại dễ dãi với họ như vậy ?

            - Thì…ờ… dù sao họ cũng là đồng hương với Đức Mẹ !

            - Nhưng mà việc ra vào cửa Thiên đàng, chính Ngài mới là người quyết định cơ mà !

- Đúng là như vậy. Nhưng Đức Mẹ đã dẫn bọn họ vào cửa sau…. nhà bếp. Ta đành chịu thua thôi. Biết làm sao được.

- !!!???