Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Trong người phát ra

Giám mục hỏi ông trùm của một giáo xứ kia :

- Này ông trùm, cha phó mới về giảng thế nào ?

- Thưa Đức cha, mọi người đều khen hay, chỉ trừ cha chính là chê dở! Ngài nói rằng cha phó giảng toàn là lý thuyết, sách vở; chỉ viết ra giấy rồi đọc y chang, chứ chẳng có gì “trong người phát ra” cả !

- Thế còn cha chính, ngài giảng ra sao ?

- Dạ, cha chính giảng thì khỏi phải nói : tùm lum hết, chẳng có đầu có đuôi gì cả !

- Tại sao vậy ? Tôi nghe rằng ngài có khoa ăn nói hay lắm cơ mà !?

- Tại vì ngài đâu có soạn ra giấy như cha phó. Ngài chỉ nói… những gì từ “trong người phát ra” thôi mà !