Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Trời sinh tính cẩn thận

Bé Hạnh trời sinh ra vốn có tính cẩn thận và lo xa. Một hôm sửa nhà bị thiếu đinh, bố gọi Hạnh đến và bảo:
- Con ra cửa tiệm đầu ngõ mua cho bố hộp đinh số 2, ngày mai bố trả tiền. Nhớ mua đinh thôi nhé.
Ở nhà bố ngồi đợi mãi mới thấy Hạnh về, và khiêng kệ nệ một đống đồ. Nhìn đống đồ Hạnh mang về, bố trợn mắt hỏi:
- Bố đã dặn chỉ mua đinh thôi sao con mua tùm lum thế kia?
Hạnh cẩn thận trả lời:
- Con mua đinh xong, con nghĩ không biết bố lấy gì để đóng nên con mua luôn cái búa. Mua búa xong con nghĩ thế nào cũng có lúc bố đóng đinh vào tay nên con mua luôn đôi gang tay.
Bố hơi bực mình:
- Thế còn cái xà beng kia mua làm gì chứ?
Hạnh lo xa:
- Con nghĩ thế nào có lúc bố cũng đóng trật đinh nên con mua xà beng để bố nhổ đinh.
Ông bố vỗ trán: Trời!!!!....