Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Tiết kiệm

Có ông bà phú hộ kia rất giàu có nhờ tiết kiệm. Ông bà có một người con gái duy nhất nhưng ông bà sợ nó tiêu hết tiền nên gởi vào trường học tiết kiệm. Ngày đầu tiên vào thọ giáo, cô gái mang theo tấm bánh tráng và một con gà mái.
Ông thầy dậy tiết kiệm thấy cô gói đồ liền hỏi:
- Con mang theo gì tế lễ cho thầy?
Cô gái đáp:
- Thưa thầy, con biết thầy là người rất tiết kiệm nên con mang bánh tráng biếu thầy ăn. Khi ăn bánh tráng và uống nước vào, nó nở ra làm cho no rất lâu.
Nhìn con gà béo mập ông thầy mừng lắm, ông nghĩ thầm là cô sẽ biếu ông. Ông làm bộ hỏi:
- Con học tiết kiệm mà dâng cho thầy con gà béo mập thế này sao?
Cô gái trả lời:
- Dạ thưa không ạ, con gà này là để khi thầy ăn bánh tráng, mảnh vụn có rơi xuống đất thì nó sẽ mổ ăn khỏi phí của trời.
Ông thầy trợn mắt:
- Thôi, con về đi khỏi học. Con là sư phụ của ta luôn rồi.
Cô gái: ???!!!