Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Thiên thần không cánh

Đứa con gái hỏi mẹ :

- Mẹ ơi, mẹ vẫn kể chuyện các thiên thần có cánh và bay được phải không ạ?

- Ừ !

- Tối qua, khi mẹ đi vắng, bố gọi chị giúp việc là thiên thần. Thế bao giờ chị ấy bay hả mẹ ?

- Ư….m...m…m… sáng mai con ạ !