Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Thánh ma

Giờ khảo kinh cho các em xưng tội rước lễ lần đầu, cha xứ gọi hỏi bé Lan:
- Con nói cho cha biết tên một vị thánh nổi tiếng của đạo Công Giáo?
Bé Lan đáp tỉnh bơ:
- Thưa cha đó là Thánh Ma !

Cha xứ trợn mắt kinh ngạc:
- Hả, sao ma lại là thánh được hả con?
- Bé Lan: Thưa cha, tối nào con cũng nghe ông bà nội đọc kinh: Ông vừa xướng lên: Kính mừng....  thì bà nội con đáp lại ngay: Thánh Ma...

Cha xứ: !!!????