Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Sức lôi cuốn của ánh sáng

Có một anh nông dân rất hiền hòa chất phát. Một hôm vào buổi tối trời, vợ anh tới giờ sanh. Bà đỡ đẻ nói với anh cầm chiếc đèn dầu để bà đỡ đẻ cho vợ anh. Đứa bé thứ nhất ra đời òa khóc. Anh cũng cảm động theo để đèn xuống nền nhà oà lên khóc. Bà đỡ đẻ nói với anh:

- Anh hãy giơ đèn lên cho tôi xem, hình như có đứa nữa sắp ra đời.

Và đúng là thế, đứa thứ 2 ra đời òa lên khóc. Anh lại cũng cảm động theo để đèn xuống nền nhà oà lên khóc. Bà đỡ đẻ lại nói với anh:

- Anh hãy giơ đèn lên cho tôi xem, hình như có đứa nữa sắp ra đời.

Và cứ xảy ra như thế tới đứa thứ 4. Lần này anh nông dân nhìn bà đỡ đẻ rồi lại nhìn cái đèn của anh và thắc mắc:

- Bà có nghĩ là ánh sáng có sức lôi cuốn đám con nít không?

Bà đỡ đẻ trợn mắt: ???...