Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Sư phụ của thần lưu linh

Một anh chàng kia lần nào đi xưng tội cũng nồng nặc mùi rượu. Vị linh mục ngồi tòa rất lấy làm khó chịu. Ngài khuyên anh ta cố gắng trước khi đi xưng tội thì đừng uống rượu, nhưng không làm sao anh ta thực hiện được. Anh lấy lý do là trên đoạn đường đến nhà thờ có một quán rượu, nên hễ đi ngang qua đó, anh không thể cưỡng lại được, phải vào làm một xị đã rồi mới đi.
 
Vị linh mục chỉ cách cho anh : mỗi lần sắp sửa tới quán rượu, thì nhắm mắt lại, nín thở và chạy một hơi thật nhanh qua khỏi quán rượu đó.
 
Nghe xong, anh ta gật gù tỏ ý tâm đắc, rồi ra về.
 
Tháng sau anh tới xưng tội, lại cũng nặc mùi rượu. Vị linh mục ngồi toà trước đây nhất quyết không giải tội cho anh. Ngài vặn hỏi :
 
- Sao con không áp dụng cách cha đã chỉ cho con ?
 
- Thưa cha, con đã áp dụng và đã rất thành công.
 
- Thế tại sao con vẫn còn đầy mùi rượu ?
 
Anh gãi đầu đáp :
 
- Cha biết đấy! Theo cách cha chỉ, con nhắm mắt lại, nín thở và chạy một hơi. Khi qua được quán rượu rồi, con mừng quá vì đã thành công tuyệt vời, nên con quay lại thưởng cho mình một xị.
 
Linh mục ngồi toà bái chào !!!