Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Ngủ trong thánh lễ

Anh Tám có thói quen trước khi đi làm đều tới dự thánh lễ. Cha xứ rất cảm kích việc làm của anh, nhưng khổ nỗi mỗi lần anh dự lễ thì anh lại nhắm tít mắt và ngủ say mèn. Một hôm đang giảng thấy anh ngủ, cha chịu hết nổi. Ngưng giảng cha bước khỏi bục đến đánh thức anh dậy và khuyên:
- Anh Tám, tôi đề nghị anh nên ở nhà ngủ thêm cho khỏe, chứ anh tới dự lễ mà ngủ say thế kia thì chẳng được ích lợi gì. Lại làm gương xấu cho người khác.
Anh Tám mắt nhắm mắt mở trả lời:
- Thưa cha, con bị bệnh mất ngủ, ở nhà chẳng sao mà ngủ được, nhưng hễ tới nhà thờ nghe cha giảng thì con lại ngủ ngon giấc thế mới chết chứ.
Cha xứ trợn mắt !!!???