Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Móm không sa hỏa ngục được

Con: Mẹ ơi! Bà ngoại chắc chắn không thể sa hỏa ngục được.
Mẹ: Đó là tin vui! Nhưng tại sao con biết?
Con: Thánh Kinh cho biết Hỏa Ngục là nơi khóc lóc nghiến răng. Bà ngoại đâu còn cái răng nào để mà nghiến nữa chứ.
Mẹ trợ mắt: ???!!!