Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Làm thầy, làm trò

Trong lớp học giờ Ðạo Ðức, thầy giáo giảng bài về công ơn thầy, cô. Thầy hỏi cả lớp: “Các em cho thầy biết một câu ca dao về người Thầy.”   Lớp im lặng.  
Thầy mớm ý: “Câu này có hai chữ “Mày” và “Nên.” Các em cố lên nào.”  
Lớp im lặng.  
Thầy lại mớm ý: “Câu này có cả hai chữ “Không” và “Ðố.” Ráng lên mấy em.”  
Lớp vẫn tiếp tục im lặng.  
Thầy giáo điên tiết: “Câu này có sáu chữ, có cả hai chữ “Thầy” và “Làm.” Ðây là câu gì?”  
Cuối lớp, một cánh tay rụt rè đưa lên: “Thưa thầy câu đó là “Làm Thầy Mầy Không Nên Ðố.”  
Thầy giáo: “?!..?!”